اطلاعات تماس :

آذربایجان غربی
مهاباد
شهرک کارمندان

کدپستی : 5914884151
تلفن همراه : 09911798667
تلفن ثابت : 4442336654
پست الکترونیک : pawane_shop@yahoo.com